mobil  0905  451 364
tel. 02/43 411 619
fax 02/43 411 619

my3@my3.sk

Adresa prevádzky

Tomášikova 26
821 01 Bratislava 2
(budova úsvitu)

Fakturačné údaje

MY3, s.r.o.
Mierová 8
821 01 Bratislava 2

IČO       : 35732610
IČ DPH : SK2020242257