mobil  0905  451 364
tel 02/43 411 618
fax 02/43 411 619

my3@my3.sk

Ponuka služieb

tlačiarenské služby knihárske práce grafické práce reklamné služby

GRAFICKÉ PRÁCE

• kompletný firemný dizajn
- vizitky, hlavičkové papiere, firemné listy
- obálky, obaly, zakladače, ... a pod.


• kompletný grafický dizajn
- návrhy layoutov
- návrhy logotypov
- grafické spracovanie predlôh
- predtlačová príprava
- fotografovanie