mobil  0905  451 364
tel 02/43 411 618
fax 02/43 411 619

my3@my3.sk

Ponuka služieb

tlačiarenské služby knihárske práce grafické práce reklamné služby

TLAČ

Na našich ofsetových strojoch potláčame papier gramáže 30 – 350 g/m2 a tiež samopriepisový. Farebná možnosť tlače v súčasnosti je neobmedzená. Tlač zhotovujeme v malých a väčších nákladoch. Medzi najčastejšie produkty tlače patria:

 • letáky 
 • plagáty 
 • prospekty
 • katalógy 
 • skladačky 
 • foldre 
 • časopisy
 • občasníku
 • brožúry 
 • knihy 
 • všetky druhy tlačív
 • šeky

 KVALITNE A RÝCHLO ZHOTOVUJEME 

 • vizitky a hlavičkové papiere
 • potláčame všetky druhy obálok

 TIEŽ VYRÁBAME AJ NÁROČNEJŠIE TLAČOVINY

 • osvedčenia, certifikáty a diplomy 
 • obaly na CD a kazety 
 • kalendáre

 DOKONČUJÚCE PRÁCE PO TLAČI 

 • lakovanie
 • laminovanie
 • číslovanie tlačív 
 • slepotlač a razba